رستم فیروززاده
تماس با من
پروفایل من
آرشیو وبلاگ
      آموزش زبان ویژوال بیسیک (برنامه نویسی Visual Basic)
الحاق رشته به تابع توسط دستور Enum نویسنده: رستم فیروززاده - سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸

الحاق رشته به تابع توسط دستور Enum

 

در وحله اول به دستور Enum که توجه میکنیم قرار دادن رشته در آن نا ممکن است، و به محض اجرا

 برنامه پیام خطا ارسال می کند. ولی میتوان رشته را به طور غیر مستقیم به دستور Enum پیوست کرد

و از آن به بهترین نحو استفاده کرد. با این شیوه؛ کد نویسی شما تسریع قابل ملاحظه ای می یابد.

ما چند روش برای دسترسی به این شیوه تسریع در کد نویسی و کاملا راحت برنامه نویسی طرح کرده ایم که همگی پاسخگو بوده اند. هم اکنون یکی از ساده ترین روشها را در اختیار شما قرار می دهیم.


الحاق رشته به تابع توسط دستور Enum

 

در وحله اول به دستور Enum که توجه میکنیم قرار دادن رشته در آن نا ممکن است، و به محض اجرا

 برنامه پیام خطا ارسال می کند. ولی میتوان رشته را به طور غیر مستقیم به دستور Enum پیوست کرد

و از آن به بهترین نحو استفاده کرد. با این شیوه؛ کد نویسی شما تسریع قابل ملاحظه ای می یابد.

ما چند روش برای دسترسی به این شیوه تسریع در کد نویسی و کاملا راحت برنامه نویسی طرح کرده ایم که همگی پاسخگو بوده اند. هم اکنون یکی از ساده ترین روشها را در اختیار شما قرار می دهیم.

 

روش پیوست  آرایه ای:

 این روش خود شامل چندین روش فرعی می باشد که ما یک روش از آنها را در اینجا آورده ایم:

برای این کار کافیست شما یک ارایه از نوع رشته ای (String) داشته باشید.

 

آرایه چیست؟

 

* آرایه متغیری است که دارای شاخص (Index) می باشد و هر شاخص یک عنصر نامیده می شود و

هر عنصر مقدار خاص خود را می گیرد و باز پس می دهد. (هر عنصر عینا مانند یک متغیر عمل میکند.)

 

***پس استفاده از آرایه به صرفه تر از متغیرهای متعدد در برنامه است.***

 

* آرایه ها به دو دسته اصلی دینامیک و ایستا تقسیم می شوند و همچنین به گونه های تک بعدی و چند بعدی تقسیم می شوند.

 

 

انواع آرایه ها:

> تک بعدی:

 * آرایه تک بعدی آرایه ایست دارای شاخص های بدون شاخص زیر مجموعه .

Example:

Rst (12)

> چند بعدی:

* آرایه  چند بعدی آرایه ایست دارای شاخص یا شاخص های یک یا چند عنصری. (هر عنصر خود عناصر متعددی دارد.)

Example:

Rst (12, 5)

………….

Example:

Rst (12, 5, 2)

آرایه ایستا:

* آرایه ایستا آرایه ایست که عناصر آن ثابت است و قابلیت کم و زیاد شدن ندارد.

 

آرایه دینامیکی:

 * آرایه دینامیکی آرایه ایست که در هر مکان بنا به دستور برنامه نویس عناصر آن کم و زیاد می شود. و قابلیت انعطاف پذیری دارد.

 

چگونه یک آرایه بسازیم؟

 

 ساخت یک آرایه بسیار ساده وراحت است( بر عکس توضیحش)؛

همانطور که متغیر تعریف می کردیم آرایه نیز به همان شیوه تعریف شده و بنا به نوع ایستا به آن عنصر ارائه

می دهیم و در صورت دینامیک بودن یک پرانتز تهی بدان نسبت می دهیم. به تعاریف زیر توجه کنید:

Examples:

آرایه ایستا؛ تک بعدی:

Dim|Public|Private Rst (12) As String | Integer | Long | …

 آرایه ایستا؛ چند بعدی:

Dim|Public|Private Rst (12, 5) As String | Integer | Long | …

آرایه دینامیک:

Dim|Public|Private Rst () As String | Integer | Long | …

 

***برای تعریف از نوع عمومی ((Public باید آنرا در ماجول کد یک شیء ماجول (Module) تایپ کرد.***

 

مقدار دهی و استفاده از آرایه:

 

 برای مقدار دهی کافیست نام آرایه را با یکی از عناصر آن تایپ کرده و آنرا با علامت تساوی مقدار داد.

(همانند مقدار دهی یک متغیر)

***در هنگام مقدار دهی به نوع داده آرایه دقت کنید.***

Example:

Dim Rst (2)

Rst (0) = "Rostam"

Rst (1) = "AliReza"

Rst (2) = "Ghasem"

در مثال بالا ما یک آرایه ایستا با 3  عنصر ساخته ایم. توجه داشته باشید عدد 2 برای تعریف یک آرایه به آرایه از 0 تا 2 شاخص می دهد و شمارش آنها به 3 می رسد پس می گوییم آرایه ما 3 عنصر دارد.

حال اگر بخواهیم آرایه ما عناصر محدود ومشخصی داشته باشد چه کنیم؟

برای این کار کافیست عنصر شروع را توسط دستور To به عنصر انتهایی آرایه پیوست کنیم بدین ترتیب:

Example:

Dim Rst (1 To 2)

در این صورت آرایه ما 2 عنصر دارد که با 1 شروع و با 2 پایان می یابد.

 

حال اگر بخواهیم که عناصر آرایه ها به صورت خودکار از 1 شمارش شوند چه باید کنیم؟

کافیست دستور Option Base را یاد بگیریم.

 

دستور Option Base

این دستور توسط مقادیر 0  و 1 کار می کند. به این نحو که اگر 0 بگیرد که همان مقدار پیش فرض آن می باشد عناصر آرایه های آن ماجول کد از 0 شمارش می شوند و اگر 1 بگیرد عناصر آرایه ها از 1 شمارش می شوند.(این دستور در سطح ماجول کد کاربرد دارد و در قسمت General از ماجول کد تایپ می شود.)

 

ساختار :

Option Base 0|1

 

حال ما برای برنامه مان مقدار Option Base را 1 قرار می دهیم و آرایه ای 5 عنصری تعریف می کنیم...

 

Option Base 1

Dim Arr (5)

برای مقدار دهی آرایه شیوه های مختلفی وجود دارد که ما از تابع Array برای مقدار دهی آرایه مذکور استفاده می کنیم:

'*****************************

'ایجاد متغیر

Dim mArr

'Array مقدار دهی به متغیر توسط تابع

mArr = Array ("Ali","AliReza","Hassan","Ghasem","Rostam")

'For..Next مقدار دهی به آرایه توسط دستور

For I = 1 to 5

Arr (I) = mArr (I)

Next

'*****************************

دستور بالا را به همین ترتیب درون رویداد کلیک از یک کلید قرار دهید. این دستور به هر عنصر از آرایه Arr یک رشته به تر تیب رشته های تابع Array بالا می دهد.

تابع Array

این تابع توسط مقدار ورودی خود که یک مقدار ParamArray است یک متغیر از نوع Variant  را به  آرایه تبدیل می کند.

 

 

فراخوانی مقادیر عناصر آرایه:

 

آرایه Arr دارای 5 عنصر است که با دستور قبل به هر 5 عنصر آن مقدار دادیم برای فراخوانی این مقادیر

از روش زیر استفاده می کنیم. این دستورات را در رویداد کلیک از یک کلید دیگر تایپ کنید تا مفهوم متغیر و آرایه را بیشتر متوجه شوید.

'**************************

'تعریف یک متغیر رشته ای

Dim Msg As String

'الحاق مقادیر عناصر آرایه بترتیب هرشاخص آن به متغیر تعریف شده

For I = 1 To 5

Msg = Msg + "Arr" + CStr (I) + " = " + Arr (I) + vbCr

Next

'ایجاد یک جعبه پیام به مضمون مقادیر عناصر آرایه بترتیب هرشاخص آن

MsgBox Msg

'**************************

***((( ثابت vbCr همانند کلید Enter برای رفتن به سر خط بعد عمل می کند.(((***

 

برای فرا خوانی مقدار یک عنصر معین از این روش استفاده کنید:

Me.Caption = Arr (1)

 

دستور بالا مقدار محوله به عنصر ابتدایی آرایه Arr را در عنوان فرم نمایش می دهد.(اگر دستور Option Base برابر مقدار 1 ست شده باشد.)

شیوه استفاده آرایه دینامیک:

برای تعریف آرایه های دینامیک در مکانهای مختلف از دستور ReDim به نحو زیر استفاده می شود و مقدار دهی عناصر آن همچون آرایه ایستا می باشد.

ReDim Arr (3)

ReDim Arr (4, 2)

این در صورتی است که آرایه دینامیک قبلا در قسمت جنرال (General) از ماجول کد تعریف شده باشد.بدین نحو:

Dim Arr ()

*** در این صورت کاربرد آرایه دینامیک از آرایه ایستا به صرفه تر است.***

*** توجه داشته باشید دستور ReDim تنها در مورد آرایه دینامیکی صدق می کند.***

 

برای پاک کردن مقادیر عناصر آرایه از دستور Erase به نحو زیر استفاده می شود:

Erase Arr

*** توجه داشته باشید تنها نام آرایه پس از دستور Erase وارد شده است.***

 

ارتباط آرایه و ثابت ها:

برای استفاده مقادیر یک آرایه در تابع توسط دستور Enum از روش زیر استفاده می کنیم.

 

ابتدا یک دستور Enum با متغیر هایی با مقادیر متناسب با شاخص های آرایه مان (Arr)می سازیم.

Enum AvangGroup

EL_1 = 1

EL_2 = 2

EL_3 = 3

EL_4 = 4

EL_5 = 5

End Enum

به فرض مثال یک گروه داریم با پنج عنصر که اسامی آنها درون آرایه Arr قبلا ذخیره شده.

برای مقدار دهی به موقع آرایه آن را درون تابعی که قرار است بسازیم قرار می دهیم:

 

یک شیء ماجول به برنامه اضافه کرده و دستور Enum بالا با نام AvangGroup را در ماجول کد آن قرار دهید .( اضاف کردن شیء ماجول <Module> به پروژه در بخشهای قبلی توضیح داده شد.)

سپس در انتهای آن کلیک کرده و تابع زیر را وارد کنید:

 

 

 

 

Function EL_AvangGroup (ByVal EL As AvangGroup)

'تعریف متغیر

Dim mArr

'Array تبدیل متغیر به آرایه توسط تابع    

mArr = Array ("Ali","AliReza","Hassan","Ghasem","Rostam")

EL_AvangGroup = mArr (EL)

End Function

 ورودی EL از تابع بالا مقدارعنصر آرایه mArr را با توجه به مقداری که خود از دستور Enum با نام  AvangGroup می گیرد را به  تابع ارجاع می دهد.

 

برای بکار گیری تابع می توانید همانند توابع داخلی ویژوال بیسیک عمل کنید. (دقت کنید که مقدار دستور     Option Base  برابر 1 ست شده باشد.)

 { Example:

'Ret: "AliReza"

Me.Caption = EL_AvangGroup (EL_2) }

 

موفق باشید ...

 

  نظرات ()
مطالب اخیر کانال تلگرام وبلاگ ایجاد Local Database برای پروژه و بکارگیری آن ( بصورت ویزاردی) Snippet و استفاده آن در VS دانلود نرم افزار Trust Information آشنایی با خصوصیات پروژه Project Properties ایده های شما در حیطه نرم افزار رایانه Object Browser ایجاد پروژه جدید در میحط VS 2008 بکار گیری متغیر ها در VB 9.0 آشنایی با محیط ویژوال استادیو 2008
کلمات کلیدی وبلاگ api (۱) components information (۱) convert functions (۱) create project (۱) download trust information (۱) local database (۱) object browser (۱) select case (۱) snippet (۱) vb 90 (۱) wizard local database (۱) ارایه ها (۱) ارتباط با پایگاه داده (۱) ایجاد پروژه جدید با vb (۱) پایگاه داده (۱) تابع (٢) تابع جعبه پیام (۱) تاریخ (۱) تبدیل نوع داده (۱) تلگرام (۱) توابعمرتبط با رشته (۱) تولید نرم افزار با ایده شما (۱) حلقه ها (۱) دانلود (۱) دانلود نرم افزار trust information (۱) دستور enum (۱) دستور with (۱) رابط کاربری برنامه نویس (۱) ریسورس (۱) زمان (۱) نرم افزار trust information (۱) ویژوال بیسیک 2008 (۱) کانال (۱)
دوستان من تولید نرم افزار از ایده های بکر شما دانلود نرم افزار Snippet Maker 2.0 Download Visual Studio SQL and XML Tutorial Quick Learn ايجاد حساب هاي كاربري براي برنامه نسخه آزمایشی نرم افزار ساخت فایل adm پرسش و پاسخ کانال تلگرام این وبلاگ ارتباط با نویسنده وبلاگ در تلگرام پرتال زیگور طراح قالب