رستم فیروززاده
تماس با من
پروفایل من
آرشیو وبلاگ
      آموزش زبان ویژوال بیسیک (برنامه نویسی Visual Basic)
Convert Functions in VB 6 نویسنده: رستم فیروززاده - سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸۸

Type Conversion Functions (توابع تبدیل داده)

These functions are compiled inline, meaning the conversion code is part of the code that evaluates the

expression. Sometimes there is no call to a procedure to accomplish the conversion, which improves

performance. Each function coerces an expression to a specific data type.

CBool(expression)

CByte(expression)

CDate(expression)

CDbl(expression)

CDec(expression)

CInt(expression)

CLng(expression)

CObj(expression)

CSng(expression)

CStr(expression)

 

این توابع مقدار آرگومان خود را (expression)  که نوع داده متفاوت است به یک نوع داده دیگر تبدیل می کنند.

font-size: 14.5pt; line-height: 115%; font-family:

Part

 

expression

Required. Any expression of the source data type.

 

 

تابع CBool : مقدار ورودی خودرا به مقدار منطقی تبدیل می کند. مقدار ورودی این تابع می تواند Char String و یا عددی باشد. همچنین می تواند مقدار منطقی یک شرط را برگرداند.

CBool   Boolean           Data Type

Any valid Char or String or numeric expression.

مثال:

 

‘ Return: MyDataConv è True

Dim MyDataConv As Boolean

MyDataConv = CBool (1)

 

Or

 

‘ Return: MyDataConv è False

Dim MyDataConv As Boolean

MyDataConv = CBool (0) | CBool(-1)

 

. è Deferent Example: If Value Length of Text1.Text = 6 Then Me.Caption = “OK” Else “Wrong”

Dim MyDataConv As Boolean

MyDataConv = CBool(Len(TextBox1.Text) = 6)

If MyDataConv = True Then Me.Caption = "OK" Else Me.Caption = "Wrong"

 

 

تابع CByte : مقدار ورودی خود را به Byte تبدیل می کند.

 

CByte Byte Data Type

0 through 255 (unsigned); fractional parts are rounded.1

 

‘Example: If Text1.Text Value = 12.45 è Me.Caption Value = 12

Dim MyDataConv

MyDataConv = CByte(TextBox1.Text)

Me.Caption = Str(MyDataConv)

 

 

تابع CDate : مقدار  ورودی خود را به نوع داده  تارخ و ساعت تبدیل می کند.

 

CDate Date DataType

Any valid representation of a date and time.

 

‘Example è 9/7/7 = 2009/07/07

Dim MyDataConv

MyDataConv = CDate(TextBox1.Text)

Me.Caption = Str(MyDataConv)

 

 

تابع CDbl: نوع داده خروجی این تابع Double است.

CDbl Double Data Type

-1.79769313486231570E+308 through -4.94065645841246544E-

324 for negative values; 4.94065645841246544E-324 through

1.79769313486231570E+308 for positive values.

 

‘Example:

Dim MyDataConv

MyDataConv = CDbl(TextBox1.Text)

Me.Caption = Str(MyDataConv)

 

تابع CDec : نوع داده خروجی ç Decimal

 

CDec Decimal Data Type

+/-79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 for zero-scaled

numbers, that is, numbers with no decimal places. For numbers

with 28 decimal places, the range is +/-

7.9228162514264337593543950335. The smallest possible nonzero

number is 0.0000000000000000000000000001 (+/-1E-28).

 

‘Example:

Dim MyDataConv

MyDataConv = CDec(TextBox1.Text) * CDec(TextBox2.Text)

Me.Caption = Str(MyDataConv)

 

 

تابع CInt : نوع داده خروجی ç Inbsp;/strongquot;,/strong font-size: 9.5pt; color: black; font-family: quot;Verdana style=quot;; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;quot;Arialnteger

CInt Integer Data Type

-2,147,483,648 through 2,147,483,647; fractional parts are

rounded.1

 

 

‘Example:

Dim MyDataConv

MyDataConv = CInt(TextBox1.Text) + CInt(TextBox2.Text)

Me.Caption = Str(MyDataConv)

 

 

تابع CLng : نوع داده خروجی ç Long

CLng Long Data Type

-9,223,372,036,854,775,808 through

9,223,372,036,854,775,807; fractional parts are rounded.1

 

‘Example:

Dim MyDataConv

MyDataConv = CLng(TextBox1.Text + TextBox2.Text) * Val(TextBox3.Text)

Me.Caption = Str(MyDataConv)

 

 

تابع CSng : نوع داده خروجی ç Single

CSng Single Data Type

-3.402823E+38 through -1.401298E-45 for negative values;

1.401298E-45 through 3.402823E+38 for positive values.

 

‘Example:

Dim MyDataConv

MyDataConv = CDbl(TextBox1.Text)

Me.Caption = MyDataConv

 

تابع CStr: نوع داده خروجی ç String

 

CStr String Data Type

Returns for CStr depend on the expression argument.

 

‘Example:

Dim MyDataConv

MyDataConv = CInt(TextBox1.Text) + CInt(TextBox2.Text)

Me.Caption = CStr(MyDataConv)

 

 

نکات قابل توجه:

·         توابعی که نوع داده خروجی آنها عددی است ، ورودی آنها باید عدد یا شبه عدد باشد.

·         تابع Cstr – می تواند انواع داده را به رشته تبدیل کند. همچنین بهتراست از این تابع بجای تابع Str برای تبدیل نوع داده استفاده شود.

·         برای تبدیل نوع داده رشته ای به عددی می توانید از تابع Val(expression)  استفاده کنید. که نوع داده خروجی آن Byte خواهد بود.

ltrnbsp;
  نظرات ()
مطالب اخیر کانال تلگرام وبلاگ ایجاد Local Database برای پروژه و بکارگیری آن ( بصورت ویزاردی) Snippet و استفاده آن در VS دانلود نرم افزار Trust Information آشنایی با خصوصیات پروژه Project Properties ایده های شما در حیطه نرم افزار رایانه Object Browser ایجاد پروژه جدید در میحط VS 2008 بکار گیری متغیر ها در VB 9.0 آشنایی با محیط ویژوال استادیو 2008
کلمات کلیدی وبلاگ api (۱) components information (۱) convert functions (۱) create project (۱) download trust information (۱) local database (۱) object browser (۱) select case (۱) snippet (۱) vb 90 (۱) wizard local database (۱) ارایه ها (۱) ارتباط با پایگاه داده (۱) ایجاد پروژه جدید با vb (۱) پایگاه داده (۱) تابع (٢) تابع جعبه پیام (۱) تاریخ (۱) تبدیل نوع داده (۱) تلگرام (۱) توابعمرتبط با رشته (۱) تولید نرم افزار با ایده شما (۱) حلقه ها (۱) دانلود (۱) دانلود نرم افزار trust information (۱) دستور enum (۱) دستور with (۱) رابط کاربری برنامه نویس (۱) ریسورس (۱) زمان (۱) نرم افزار trust information (۱) ویژوال بیسیک 2008 (۱) کانال (۱)
دوستان من تولید نرم افزار از ایده های بکر شما دانلود نرم افزار Snippet Maker 2.0 Download Visual Studio SQL and XML Tutorial Quick Learn ايجاد حساب هاي كاربري براي برنامه نسخه آزمایشی نرم افزار ساخت فایل adm پرسش و پاسخ کانال تلگرام این وبلاگ ارتباط با نویسنده وبلاگ در تلگرام پرتال زیگور طراح قالب