رستم فیروززاده
تماس با من
پروفایل من
آرشیو وبلاگ
      آموزش زبان ویژوال بیسیک (برنامه نویسی Visual Basic)
توابع تاریخ و زمان : نویسنده: رستم فیروززاده - سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸

توابع تاریخ و زمان :

  توابعی که در زیر توضیح داده شده اند متعلق به کلاس DateTime  از کتابخانه VBA می باشند.

 

***( کتابخانه :: <Library> ؛ کلاس :: <Class> || {یک کتابخانه متشکل از انواع کلاسهای مختلف در یک محدوده دسترسی می باشد که برای راحتی برنامه نویسی بسیاری از کتابخانه ها به بخشی به نام Reference پیوست شده است که در بخشهای بعد در این مورد بحث خواهد شد. هر زبان برنامه نویسی خود کتابخانه های پیوست شده جاری دارد که کتابخانه DateTime در مورد ویژوال بیسیک یکی از آنهاست.})***


توابع تاریخ و زمان :

  توابعی که در زیر توضیح داده شده اند متعلق به کلاس DateTime  از کتابخانه VBA می باشند.

 

***( کتابخانه :: <Library> ؛ کلاس :: <Class> || {یک کتابخانه متشکل از انواع کلاسهای مختلف در یک محدوده دسترسی می باشد که برای راحتی برنامه نویسی بسیاری از کتابخانه ها به بخشی به نام Reference پیوست شده است که در بخشهای بعد در این مورد بحث خواهد شد. هر زبان برنامه نویسی خود کتابخانه های پیوست شده جاری دارد که کتابخانه DateTime در مورد ویژوال بیسیک یکی از آنهاست.})***

 

در توابعی که ورودی Date از نوع رشته ای در خواست شده ، ورودی را رشته ای قرار می دهیم

ولی در مواقع دیگر که ورودی Date بدون نوع داده یاد شده است، هم میتوان به صورت رشته وهم به شیوه زیر تاریخ را وارد کرد:

#12/4/2008#

Ø  Month (ماه) >> Day(روز) >> Year(سال)

 

#5:46:00 PM#

Ø  Hour (ساعت) >> Minute (دقیقه) >> Second (ثانیه)

 

در شیوه بالا اگر تاریخ جابجا وارد شود به شیوه راهنمایی شده تغییر پیدا می کند. ودر صورت عدم صحت تاریخ وارد شده ،برنامه پیام خطا به سیستم ارسال خواهد کرد.

***(پس با استفاده از این روش میتوان مطمئن شد که تاریخ صحیح وارد شده است یا نه...)***

*********************************************************************

***(جدولی که به ذهن سپردن مقادیرش به شما درکار کردن با توابع تاریخ وزمان کمک میدهد.)***

جدول Date Interval

حیطه زمانی

مقدار

سال

yyyy

فصل

q

ماه

m

روز سال

y

روز

d

روز هفته

w

هفته

ww

ساعت

h

دقیقه

n

ثانیه

s

*********************************************************************

*** توابع Date و Time و Now هر سه بدون ورودی بوده و بترتیب تاریخ ، ساعت و زمان(Date and Time) جاری سیستم را بر می گردانند.***

_____________________________________________________________________

تابع DateAdd

Function DateAdd (Interval As String, Number As Double, Date)

این تابع یک مدت زمان را که به ورودی Number داده شده با توجه به وردی Interval  که یکی از مقادیر جدول   Date Interval  را دریافت می کند به تاریخ ویا زمان وارد شده در ورودی Date اضافه می نماید و خروجی آن یک ساعت و یا تاریخ جدید می باشد. (ورودی Interval حیطه زمانی را مشخص می کند.)

 

مثال:

'Add the 2 Hour to Time (Dynamic Sys Time)

Me.Caption = DateAdd ("h", 2, Time)

'Add the 2 Hour to inserted Time > ret: "11:50:00 AM"

Me.Caption = DateAdd ("h", 2, #9:50:00 AM#)

'Add the 2 Month to inserted Date > ret: "2008/6/15"

Me.Caption = DateAdd ("M", 2, #4/15/2008#)

'Add 42 Second to inserted Date and Time > ret: "2008/2/11 05:56:42 PM"

Me.Caption = DateAdd ("s", 42, #2/11/2008 5:56:00 PM#)

 


تابع DateDiff

Function DateDiff (Interval As String, Date1, Date2, [FirstDayOfWeek As VbDayOfWeek = vbSunday], [FirstWeekOfYear As VbFirstWeekOfYear = vbFirstJan1])

این تابع تفاضل میان دو تاریخ را که به ورودیهای Date1 و Date2 منصوب شده است با توجه به مقدار ورودی Interval  که یکی از مقادیر جدول Date Interval  می باشد برمی گرداند.

مثال:

'Ret: an age

Me.Caption = "… Age: " & DateDiff ("yyyy", #3/4/1981#, Date)

 

تابع DatePart

Function DatePart (Interval As String, Date, [FirstDayOfWeek As VbDayOfWeek = vbSunday], [FirstWeekOfYear As VbFirstWeekOfYear = vbFirstJan1])

همانطور که از اسمش پیداست قسمتی از تاریخ را برمی گرداند.

مثال:

'Ret: Number Day of Week.

Me.Caption = DatePart ("w", Date)

 

تابع DateSerial

Function DateSerial (Year As Integer, Month As Integer, Day As Integer)

در این تابع همه تاریخ توسط مقادیری که به ورودیهای آن داده می شود باز پس داده می شود.

مثال:

'Ret: "1998/03/12"

Me.Caption = DateSerial (98, 3, 12)

 

تابع DateValue

Function DateValue (Date As String)

ساختارصحیح نوشتاری تاریخ را بر می گرداند. ( > روز/ ماه / سال )

 

تابع Day

Function Day (Date)

روز معین از تاریخ وارد شده را برمی گرداند که مابین 0 و 32 می باشد.(از 1 تا 31)

'Ret: 28 … Day of inserted Date.

Me.Caption = Day (#7/28/2008#)

 

تابع Hour

Function Hour (Time)

ساعت معین از زمان وارد شده را برمی گرداند که مابین -1 و 24  می باشد.

'Ret: Hour of Inserted date and time. "17"

Dim H

H = #7/28/2008 5:45:00 PM#

Me.Caption = Hour (H)

 

'Ret: Hour of inserted time. "15"

Me.Caption = Hour (#3:44:00 PM#)

 

'Ret: Hour of Dynamic Sys Time.

Me.Caption = Hour (Time)تابع Minute

Function Minute (Time)

این تابع دقیقه زمان وارد شده را برمی گرداند.

 

 

تابع Month

Function Month (Date)

این تابع ماه تاریخ وارد شده را برمی گرداند.

 

 

تابع Second

Function Second (Time)

این تابع ثانیه زمان وارد شده را برمی گرداند.

 

 

تابع TimeSerial

Function TimeSerial (Hour As Integer, Minute As Integer, Second As Integer)

این تابع یک زمان دقیق با توجه به و.رودیهای خود پس می دهد. مانند تابع (DateSerial)

 

تابع TimeValue

Function TimeValue (Time As String)

ساختار صحیح نوشتاری زمان وارد شده را برمی گرداند. مانند تابع (DateValue)

 


تابع Weekday

Function Weekday (Date, [FirstDayOfWeek As VbDayOfWeek = vbSunday])

 

شماره روز هفته را بر می گرداند.

 

 

تابع Year

Function Year (Date)

سال منصوب به تاریخ وارد شده را بر می گرداند.

 

 

به امید موفقیت روزافزون شما دوست عزیز...

 

  نظرات ()
مطالب اخیر کانال تلگرام وبلاگ ایجاد Local Database برای پروژه و بکارگیری آن ( بصورت ویزاردی) Snippet و استفاده آن در VS دانلود نرم افزار Trust Information آشنایی با خصوصیات پروژه Project Properties ایده های شما در حیطه نرم افزار رایانه Object Browser ایجاد پروژه جدید در میحط VS 2008 بکار گیری متغیر ها در VB 9.0 آشنایی با محیط ویژوال استادیو 2008
کلمات کلیدی وبلاگ api (۱) components information (۱) convert functions (۱) create project (۱) download trust information (۱) local database (۱) object browser (۱) select case (۱) snippet (۱) vb 90 (۱) wizard local database (۱) ارایه ها (۱) ارتباط با پایگاه داده (۱) ایجاد پروژه جدید با vb (۱) پایگاه داده (۱) تابع (٢) تابع جعبه پیام (۱) تاریخ (۱) تبدیل نوع داده (۱) تلگرام (۱) توابعمرتبط با رشته (۱) تولید نرم افزار با ایده شما (۱) حلقه ها (۱) دانلود (۱) دانلود نرم افزار trust information (۱) دستور enum (۱) دستور with (۱) رابط کاربری برنامه نویس (۱) ریسورس (۱) زمان (۱) نرم افزار trust information (۱) ویژوال بیسیک 2008 (۱) کانال (۱)
دوستان من تولید نرم افزار از ایده های بکر شما دانلود نرم افزار Snippet Maker 2.0 Download Visual Studio SQL and XML Tutorial Quick Learn ايجاد حساب هاي كاربري براي برنامه نسخه آزمایشی نرم افزار ساخت فایل adm پرسش و پاسخ کانال تلگرام این وبلاگ ارتباط با نویسنده وبلاگ در تلگرام پرتال زیگور طراح قالب