رستم فیروززاده
تماس با من
پروفایل من
آرشیو وبلاگ
      آموزش زبان ویژوال بیسیک (برنامه نویسی Visual Basic)
تابع MsgBox (جعبه پیام) نویسنده: رستم فیروززاده - سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸

تابع MsgBox (جعبه پیام)

 

ساختار تابع :

Function MsgBox (Prompt, [Buttons As VbMsgBoxStyle = vbOKOnly], [Title], [HelpFile], [Context]) As VbMsgBoxResult

تابع MsgBox از توابع مهم ویژوال بیسیک می باشد.

این متد در نسخه های قدیمی تنها میتوانست پیامی را از برنامه نویس به کاربر برنامه ارائه دهد و

 توانایی ایجاد مقدار برگشتی نداشت. ولی در نسخ جدید این قابلیت را داراست.


تابع MsgBox (جعبه پیام)

 

ساختار تابع :

Function MsgBox (Prompt, [Buttons As VbMsgBoxStyle = vbOKOnly], [Title], [HelpFile], [Context]) As VbMsgBoxResult

تابع MsgBox از توابع مهم ویژوال بیسیک می باشد.

این متد در نسخه های قدیمی تنها میتوانست پیامی را از برنامه نویس به کاربر برنامه ارائه دهد و

 توانایی ایجاد مقدار برگشتی نداشت. ولی در نسخ جدید این قابلیت را داراست.

 

برنامه نویس می تواند از کاربر برنامه خود سوال کند و با توجه به مقادیر بازگشتی پاسخ کاربر را

دریافت و  اعمال عمل کند. 

 

همانطور که می بینید این تابع تنها یک ورودی اجباری (Prompt) دارد و بقیه ورودی ها اختیاری می باشند ولی نقش مهمی را در ایجاد جعبه پیام ایفا می کنند. مثلا همین Buttons که مقدار پیش فرض آن

کلید Ok است. می تواند مقادیری همچون YesNo,YesNoCancelو ... بگیرد .

که کلید های جعبه پیام را تشکیل می دهد. آرگومان Title هم همانطور که از اسمش پیداست عنوان جعبه پیام را تشکیل می دهد.

 

مقادیر هر ورودی را در زیر می بیند :

Prompt = String

{For Example; Prompt = "Welcome…"}

Buttons = VbMsgBoxStyle

Button and a Style and an Icon from VbMsgBoxStyle

{For Example; Buttons =vbAbortRetryIgnore + vbCritical + vbDefaultButton1}

 

VbMsgBoxStyle Values:

VbAbortRetryIgnore = 2

VbApplicationModal = 0

VbCritical = 16 (&H10)

vbDefaultButton1 = 0

vbDefaultButton2 = 256 (&H100)

vbDefaultButton3 = 512 (&H200)

vbDefaultButton4 = 768 (&H300)

VbExclamation = 48 (&H30)

VbInformation = 64 (&H40)

VbMsgBoxHelpButton = 16384 (&H4000)

VbMsgBoxRight = 524288 (&H80000)

VbMsgBoxRtlReading = 1048576 (&H100000)

VbMsgBoxSetForeground = 65536 (&H10000)

VbOKCancel = 1

VbOKOnly = 0

VbQuestion = 32 (&H20)

VbRetryCancel = 5

VbSystemModal = 4096 (&H1000)

VbYesNo = 4

VbYesNoCancel = 3

مقادیر ثابت بالا همگی مقادیر VbMsgBoxStyle  Enumمی باشند که میتوان یک یا سه تا از گونه های متفاوت از آنها را با هم به ورودی Buttons ارائه داد.

چرا سه گونه متفاوت؟  یکی برای تشکیل کلید های جعبه ، دیگری برای تعیین آیکون جعبه و یکی دیگر برای تعیین کلید پیشفرض . که این سه گونه را مثل مثال بالا با عملگر (+) به هم الحاق می کنند

که در هنگام اجرای پیام یکی از مقادیر زیر را به ما بدهند.(در اصل کلیدهای جعبه پیام به ما این مقادیر را می دهند.)

* Enum VbMsgBoxResult

 VbAbort = 3

VbCancel = 2

VbIgnore = 5

VbNo = 7

VbOK = 1

VbRetry = 4

VbYes = 6

مقادیر بالا متعلق به Enum VbMsgBoxResult می باشند که نوع داده خروجی جعبه پیام همین می باشد.

پس اگر ما بخواهیم جعبه پیامی را ایجاد کنیم ازین روش استفاده می کنیم: (مثالا)

ابتدا متغیری با نوع داده VbMsgBoxResult که همان نوع داده خروجی تابع می باشد می سازیم

و سپس آن را به تابع نسبت می دهیم. هنگامی که جعبه پیام نمایش داده شود مقدار برگشتی به متغیر ما

نسبت داده می شود که توسط آن مقدار ما دستورات اجرایی را به برنامه الحاق می کنیم.

Dim Result As VbMsgBoxResult

Result = MsgBox ("Hello! Welcome", vbInformation," Hi?")

این مثال پیامی با مضمون "Hello! Welcome" و یک آیکون اطلاعات و عنوان "Hi?" را ارائه

می دهد. همانطور که فهمیدید ما برای این مثال، کلیدی منصوب نکرده ایم پس تنها کلید Ok خواهیم داشت. برای استفاده بیشتر از جعبه پیام باید کمی حوصله بخرج دهیم چون تا دستورات شرطی را یاد نگیریم نمی توانیم از آن کار بکشیم. برای شروع، ما دستور شرطی If  و ساختارهای متفاوت آن را به شما پیشنهاد می هیم.

 

دستور شرطی IF

 

ساختار ساده و ابتدایی 

IF   (شرط) Then (دستور کار)

دستور بالا نقطه پایان ندارد و بدون هیچ مشکلی نقش خود را ایفا می کند.

 

ساختار دیگر:

IF (شرط) Then (دستور کار در صورت صحت شرط) Else (دستور کار در صورت عدم صحت شرط)
                   

گونه های متفاوت ساختار های بالا که نقطه یا دستور پایان دارند.

IF (شرط) Then

(دستور کار)

End IF

 

IF (شرط) Then

(دستور کار در صورت صحت شرط)

Else

(دستور کار در صورت عدم صحت شرط)

End IF

 

 

 

 

 

 

 یک گونه متفاوت از این دستور که اعمال زیادی را به تناسب صحت هر شرط می تواند

ارائه دهد.( در این ساختار هر چقدر ElseIf داشته باشیم به همان اندازه شرط و دستور داریم.)

IF (شرط اول) Then

دستور برابر صحت شرط اول

ElseIf (شرط دوم) Then

دستور برابر صحت شرط دوم

ElseIf (شرط سوم) Then

دستور برابر صحت شرط سوم

ElseIf (شرط چهارم) Then

دستور برابر صحت شرط چهارم

,…

 

Else

دستور اجرایی در صورت عدم صحت همه شروط قبل

End IF

***توجه داشته باشید که کلمه Else در آخر آورده می شود.***

این دستور شرط اول را چک کرده در صورت صحت شرط دستورات اولیه را اجرا می کند و

به همین ترتیب تا انتها عمل می کند و در صورت عدم صحت همه شرطها دستور داده شده به

 Else اجرا خواهد شد.

 

حالا که ساختار و نحوه کارکرد دستور شرطی IF را یاد گرفتیم، می توانیم از خروجی یک

جعبه پیام کار بکشیم.

مثال:

Dim Result As VbMsgBoxResult

Result = MsgBox ("Do You Want to Exit?", vbQuestion + vbYesNo)

 

If   Result = vbYes Then

End

End If

همانطور که می بینید جعبه پیام ما متنش سوالی است و آیکون آن نیز و کلید های Yes و No

دارد و پس از اجرا و کلیک بر روی یکی از کلیدها مقادیر vbYes یا  vbNo را بازپس می دهد

که ما برای کلید Yes  شرط گذاشته ایم .

این شرط بدین منوال است ::: اگر متغیر ما که همان مقدار خروجی جعبه پیام است مقدار تایید(Yes) گرفت پس از برنامه خارج شو. (برای خروج کامل از برنامه از دستور End استفاده

می شود.)

***_توجه داشته باشید برای خروج از فرمهای فرعی از دستور Unload Me استفاده می شود._***

 

  تابعد...

 

 

 

  نظرات ()
مطالب اخیر کانال تلگرام وبلاگ ایجاد Local Database برای پروژه و بکارگیری آن ( بصورت ویزاردی) Snippet و استفاده آن در VS دانلود نرم افزار Trust Information آشنایی با خصوصیات پروژه Project Properties ایده های شما در حیطه نرم افزار رایانه Object Browser ایجاد پروژه جدید در میحط VS 2008 بکار گیری متغیر ها در VB 9.0 آشنایی با محیط ویژوال استادیو 2008
کلمات کلیدی وبلاگ api (۱) components information (۱) convert functions (۱) create project (۱) download trust information (۱) local database (۱) object browser (۱) select case (۱) snippet (۱) vb 90 (۱) wizard local database (۱) ارایه ها (۱) ارتباط با پایگاه داده (۱) ایجاد پروژه جدید با vb (۱) پایگاه داده (۱) تابع (٢) تابع جعبه پیام (۱) تاریخ (۱) تبدیل نوع داده (۱) تلگرام (۱) توابعمرتبط با رشته (۱) تولید نرم افزار با ایده شما (۱) حلقه ها (۱) دانلود (۱) دانلود نرم افزار trust information (۱) دستور enum (۱) دستور with (۱) رابط کاربری برنامه نویس (۱) ریسورس (۱) زمان (۱) نرم افزار trust information (۱) ویژوال بیسیک 2008 (۱) کانال (۱)
دوستان من تولید نرم افزار از ایده های بکر شما دانلود نرم افزار Snippet Maker 2.0 Download Visual Studio SQL and XML Tutorial Quick Learn ايجاد حساب هاي كاربري براي برنامه نسخه آزمایشی نرم افزار ساخت فایل adm پرسش و پاسخ کانال تلگرام این وبلاگ ارتباط با نویسنده وبلاگ در تلگرام پرتال زیگور طراح قالب