رستم فیروززاده
تماس با من
پروفایل من
آرشیو وبلاگ
      آموزش زبان ویژوال بیسیک (برنامه نویسی Visual Basic)
دستور Select Case نویسنده: رستم فیروززاده - سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸

دستور Select Case

 

این دستور یک دستور شرطی است. همانطور که دستور If؛ ولی این دستور مزایایی افزون بر دستور If

دارد که با هم مرور می کنیم.


ارجحیت دستور شرطی Select Case.. نسبت به دستور شرطی If..

 

* سهولت بکارگیری شروط متعدد

در دستور IF اگر می خواستیم دوشرط را با عملگر Or به دستور نسبت دهیم:

If Val (Text1.text)> 2 Or Val (Text1.text) < 2 Then

MsgBox "Ok."

End If

؛ << اگر مقدار ارزشی جعبه متن بیش از 2 یا کمتر از 2 شود بنابراین دستورات درون شرط اجرا خواهد شد.>> 

 نحوه ترکیب این شروط در دستور شرطی Select Case..

Select Case Val (Text1.text)

Case Is > 2, Is < 2

MsgBox “Ok.”

End Select

 ***به جای عملگر (Or) از (,) استفاده می شود.***

 

 

 این دستور برتری های دیگری نیز نسبت به دستور If.. دارد که در آموزش حرفه ای ویژوال بیسیک ازآنها به کرّات یاد می شود.

 

 

ساختار دستور Select Case

این دستور با Select Caseشروع و با End Select   خاتمه می یابد. و مابین آن شروط با کلمه Case

 سنجش شده ودر صورت صحت شرط ، دستورات گنجانده شده در پایین شرط اجرا می شوند ودر

 انتهای همه Case های شرطی کاربر، دستور Case Elseقرار دارد که در صورت عدم صحت شروط قبلی،دستور گنجانده شده در این قسمت اجرا می شود.

 

Select Case <هرچیزی که مقداری تولید کند>

Case ( شرط یا شروط مناسب با مقدار تولید شده)

'(دستورات اجرایی در صورت صحت شرط)

Case <شرط یا شروط دیگر>

'(دستورات اجرایی در صورت صحت شرط)

,…

Case Else

'(دستورات اجرایی در صورت عدم صحت شروط کاربر)

End Select

*(منظور از کاربر در اینجا، برنامه نویس می باشد.)*

***کاربرد Else در این دستور همانند کاربرد Else در دستور If می باشد.***

 

مثال 1:

'*********************************

Dim M1 As String

Dim M2 As String

M1 = "سن شخص مذکور با توجه به قوانین شرکت برای اشتغال "

If IsNumeric (Text1.Text) = False Then Exit Sub

Select Case (1387) – Val (Text1.Text)

Case Is < 20

M2 = M1 + Space (1) + "پایین است"

Case 20 To 40

M2 = M1 + Space (1) + "مناسب است"

Case Is > 40

M2 = M1 + Space (1) + "بالا است"

End Select

MsgBox M2

'*********************************

مثال 2:


'*********************************

Private Sub Form_MouseMove (Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)

Dim Color As ColorConstants

Select Case X

Case 0 To 1000

Color = vbRed

Case 1001 To 2000

Color = vbYellow

Case 2001 To 3000

Color = vbBlue

Case 3001 To 4000

Color = vbCyan

Case 4001 To 5000

Color = vbMagenta

Case 5001 To 6000

Color = vbWhite

Case 6001 To 7000

Color = vbGreen

End Select

Me.BackColor = Color

End Sub

'*********************************

*** مثال بالا یک پردازه مستقل است. آن رابه درون فضای خالی ماجول کد یک فرم انتقال دهید. ***

 


  نظرات ()
مطالب اخیر کانال تلگرام وبلاگ ایجاد Local Database برای پروژه و بکارگیری آن ( بصورت ویزاردی) Snippet و استفاده آن در VS دانلود نرم افزار Trust Information آشنایی با خصوصیات پروژه Project Properties ایده های شما در حیطه نرم افزار رایانه Object Browser ایجاد پروژه جدید در میحط VS 2008 بکار گیری متغیر ها در VB 9.0 آشنایی با محیط ویژوال استادیو 2008
کلمات کلیدی وبلاگ api (۱) components information (۱) convert functions (۱) create project (۱) download trust information (۱) local database (۱) object browser (۱) select case (۱) snippet (۱) vb 90 (۱) wizard local database (۱) ارایه ها (۱) ارتباط با پایگاه داده (۱) ایجاد پروژه جدید با vb (۱) پایگاه داده (۱) تابع (٢) تابع جعبه پیام (۱) تاریخ (۱) تبدیل نوع داده (۱) تلگرام (۱) توابعمرتبط با رشته (۱) تولید نرم افزار با ایده شما (۱) حلقه ها (۱) دانلود (۱) دانلود نرم افزار trust information (۱) دستور enum (۱) دستور with (۱) رابط کاربری برنامه نویس (۱) ریسورس (۱) زمان (۱) نرم افزار trust information (۱) ویژوال بیسیک 2008 (۱) کانال (۱)
دوستان من تولید نرم افزار از ایده های بکر شما دانلود نرم افزار Snippet Maker 2.0 Download Visual Studio SQL and XML Tutorial Quick Learn ايجاد حساب هاي كاربري براي برنامه نسخه آزمایشی نرم افزار ساخت فایل adm پرسش و پاسخ کانال تلگرام این وبلاگ ارتباط با نویسنده وبلاگ در تلگرام پرتال زیگور طراح قالب